#ชี้เป้า เปิด สิทธิประกันสังคม ก่อนหมดปี 2562

#ชี้เป้าเล่าโปร #ชี้เป้าไลฟ์สไตล์ October 26, 2019

#ชี้เป้า เปิด สิทธิประกันสังคม ก่อนหมดปี 2562

จ่ายเงินทุกเดือนมาทั้งปี มี สิทธิประกันสังคม อะไรให้เราใช้บ้างนะ ?

มนุษย์ทำงานหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการจ่าย ประกันสังคม นั้น

มีสิทธิประโยชน์หลายอย่างที่เราอาจจะลืม ไม่รู้ หรือมองข้ามไป

บทความนี้ชี้เป้าจะชวนมารู้จักกับ สิทธิประกันสังคม ที่น่าสนใจ

นอกเหนือจากการเจ็บป่วย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพ

หรือแม้แต่การว่างงานก็สามารถรับสิทธิได้!

มาดูกันว่าก่อนหมดปีนี้เราจะใช้สิทธิอะไรได้บ้าง

มาเช็คกันโลยยย~

 

เราเป็นผู้ประกันตนแบบไหนกันนะ?

เริ่มมาเรียนรู้กันที่ว่าเราเป็นผู้ประกันตนแบบไหนกันดีกว่า

หลาย ๆ คนโดยเฉพาะเหล่าพนักงานออฟฟิศมือใหม่ที่อาจจะยังไม่เข้าใจในระบบของ ประกันสังคม

ผู้ประกันตนในระบบ ประกันสังคม มีทั้งหมด 3 รูปแบบด้วยกัน คือ

มาตรา 33 = พนักงานจ้างทั่วไปในบริษัทเอกชน ซึ่งบริษัทจะสมัครให้เราอยู่แล้ว

มาตรา 39 = เคยทำงานและเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 แล้วออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน

และเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อน

แต่ต้องการรักษาสิทธิก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจได้ในมาตรานี้

มาตรา 40 = ผู้ที่ทำงานฟรีแลนซ์ หรือแรงงานนอกระบบแต่ต้องการเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ

สิทธิประโยชน์มาตรา 33 และ มาตรา 39

สำหรับ สิทธิประกันสังคม ของมาตรา 33 และ 39 นั้นจะต่างกันเพียงเล็กน้อย

โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับ สิทธิประกันสังคม คุ้มครองด้วยกันทั้งหมด 7 กรณี ได้แก่

เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน

และผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับ สิทธิประกันสังคม คุ้มครองทั้งหมด 6 กรณี ได้แก่

เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร และชราภาพ

ซึ่งในแต่ละกรณีจะมีเงื่อนไขการคุ้มครองที่แตกต่างกันไป

มาดูกันว่ารายละเอียดของแต่ละกรณีเป็นยังไงบ้าง~

 

กรณีเจ็บป่วย

– กรณีเจ็บป่วยปกติ –

สามารถรับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

เมื่อเข้ารับการรักษาตามสถานพยาบาลที่กำหนด

– กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน –

สามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลใดก็ได้ และสามารถสำรองจ่ายและเบิกคืนได้ด้วยนะ

ซึ่งมีหลักเกณฑ์การเบิกคืนตามนี้เลย

สถานพยาบาลรัฐ – ขอเบิกคืนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

สำหรับผู้ป่วยนอก : สามารถเบิกได้ตามที่จ่ายจริง

สำหรับผู้ป่วยใน : สามารถเบิกได้ตามที่จ่ายจริง ภายใน 72 ชั่วโมง

ยกเว้น ค่าห้องและค่าอาหารเบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท

สถานพยาบาลเอกชน – เบิกได้ด้วยข้อกำหนดตามนี้เลย

สำหรับผู้ป่วยนอก : เบิกตามจริงได้ไม่เกิน 1,000 บาท

และจ่ายจริงเกิน 1,000 บาทได้ในกรณีการตรวจรักษาบางข้อ 

สำหรับผู้ป่วยใน : กรณีที่ไม่ได้รักษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกินวันละ 2,000 บาท

ค่าห้องและค่าอาหาร เบิกได้ไม่เกินวันละ700 บาท

กรณีที่รักษาในห้อง ICU ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ไม่เกินวันละ4,500 บาท

กรณีที่มีความจำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่เบิกได้ไม่เกินครั้งละ8,000-16,000 บาทตามระยะเวลาการผ่าตัด

ค่าฟื้นคืนชีพรวมค่ายาและอุปกรณ์เบิกได้ไม่เกิน 4,000 บาท

ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและหรือเอกซเรย์เบิกได้ไม่เกินรายละ1,000 บาท

– กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต –

สามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย

สำนักงาน ประกันสังคม จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรักษาจนพ้นภาวะวิกฤต

ให้กับสถานพยาบาลที่รักษาภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง โดยนับรวมวันหยุดราชการ

และหลังจากพ้นภาวะวิกฤตแล้ว จะส่งตัวไปเข้ารับการรักษาต่อ ณ สถานพยาบาลที่กำหนดสิทธิ

และยังมีสิทธิได้รับค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบำบัดโรคกรณี

สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะบางส่วนได้ตามความจำเป็นอีกด้วย

– กรณีหยุดพักตามคำสั่งแพทย์ –

หากหยุดพักตามคำสั่งแพทย์และหมดวันลาป่วยตามกฏหมาย

ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้เงินทดแทน 70% ของค่าจ้างจริง

สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง และไม่เกิน 180 วันต่อปี

ผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้เงินทดแทน 70% ของฐานการนำส่งเงินสมทบ

ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง และไม่เกิน 180 วันต่อปี

แต่จะมีกลุ่ม 13 โรคยกเว้นที่ไม่สามารถใช้ สิทธิประกันสังคม ได้ มีตามนี้เลยนะ

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า การเป็นผู้ประกันตน เราสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพในบางโรคได้ด้วย

บางโรคตรวจฟรี บางโรคก็เสียเงินในราคาที่ถูกมาก ๆ จัดว่าคุ้มค่ามาก

ใครอยากตรวจสุขภาพ ลองดูตามลิสต์นี้ได้เลยนะ

กรณีทันตกรรม

หนึ่งความคุ้มครองที่น่าสนใจนั่นก็คือทันตกรรม ซึ่งเราสามารถทำฟันโดยใช้สิทธิได้ไม่เกิน 900 บาทต่อปี

จ่ายเพียงส่วนที่เกินมาเท่านั้นในกรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนและผ่าตัดฟันคุด

ในส่วนของการใส่ฟันเทียมก็สามารถใช้ได้สูงสุดถึง 4,400 บาทด้วยกัน รายละเอียดต่าง ๆ ตามในรูปเลย

กรณีคลอดบุตร

สำหรับคนที่กำลังมีครอบครัวและกำลังมีเจ้าตัวน้อย ประกันสังคม ก็คุ้มครองในจุด ๆ นี้ด้วยนะ!

สามารถรับเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายได้ทั้งชายและหญิงจำนวน 13,000 บาท เบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

และสำหรับผู้หญิงที่เป็นคุณแม่และเป็นผู้ประกันตน

สามารถรับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลา 90 วันด้วย

และยังสามารถเบิกค่าตรวจและรับฝากครรภ์สูงสุดไม่เกิน 500 บาทได้ด้วยนะ

 

กรณีว่างงาน

เรื่องใกล้ตัวขึ้นอีกนิดกับกรณีการว่างงาน ซึ่งจะมีเฉพาะมาตรา 33 เท่านั้นที่ได้รับการคุ้มครอง

เนื่องจากในมาตรา 33 นั้นเป็นผู้ประกันตนที่กำลังทำงานอยู่ ดังนั้นจึงมีความคุ้มครองในส่วนของการว่างงานด้วย

ในขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 นั้นเป็นผู้ประกันตนที่ออกจากงานแต่ต้องการรักษาสิทธิ์

จึงไม่มีความคุ้มครองการว่างงานรวมอยู่ด้วยนั่นเอง ~

มาดูกันว่า ถ้าเราว่างงานแล้ว เราสามารถเบิกอะไรได้บ้างนะ

นอกเหนือจากนี้ยังมีสิทธิคุ้มครองในกรณีทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพอีกด้วยนะ

ซึ่งอาจจะไกลตัวไปอีกนิด ใครที่สนใจสามารถลองไปดูรายละเอียดได้ที่ https://www.sso.go.th/

สิทธิประโยชน์มาตรา 40

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 จะเป็นผู้ประกันตนประเภทที่สมัครใจที่จะจ่ายเงินสมทบ

แต่ไม่ได้ประกอบอาชีพประจำในบริษัทเอกชน เช่น ฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ หรือพ่อค้าแม่ค้า

ก็สามารถสมัครรับสิทธิประโยชน์จาก ประกันสังคม ในมาตรานี้ได้

โดยสามารถเลือกจำนวนเงินสมทบที่ต้องจ่ายได้ โดยจะมีสิทธิประกันสังคมที่ได้รับต่างกันดังนี้

ใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ก็สามารถไปดูต่อได้ที่นี่เลยยย

https://www.sso.go.th

author: