#ชี้เป้า คู่มือเตรียมตัวขอ”วัคซีนพาสปอร์ต”✈️💉

#ชี้เป้าไลฟ์สไตล์ December 4, 2021

#ชี้เป้า คู่มือเตรียมตัวขอ”วัคซีนพาสปอร์ต”✈️💉

✈️
อย่ามัวแต่ขังตัวเองอยู่ในบ้านนาน
ใครอยากโลดแล่น คิดถึงการโบยบินไปเมืองนอกไม่ไหว
บล็อกนี้ เขียนมาเพื่อคนอยากเที่ยวโดยเฉพาะเลยจ้า !

ทุกคนรู้มั้ยว่าก่อนจะบิน
นอกจากพาสปอร์ตและตั๋วจองเครื่องบินที่เราต้องเตรียมแล้ว
เดี๋ยวนี้เราต้องมี “วัคซีนพาสปอร์ต”
ไว้สำหรับเป็นการรับรองว่าเราฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วด้วยนะ

สำหรับใครที่อยากรู้จักว่าเจ้าเล่มเหลืองนี้
ต้องไปขอยังไง ขอจากที่ไหน แล้วต้องใช้อะไรบ้าง
อ่านต่อได้เลยจ้า

วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) 💉

คือใบรับรองสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 โดส
หายจากอาการป่วยเรียบร้อย และมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ
ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดกรองสำหรับผู้ที่เดินทางเข้า-ออกของประเทศนั้น ๆ
ว่าง่าย ๆ ก็มีไว้ยืนยันว่าเราปลอดภัยจากโควิด-19 แล้วนั่นเองจ้า
โดยเงื่อนไขของการทำวัคซีนพาสปอร์ต จะต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 โดสเรียบร้อยแล้ว
และต้องการเดินทางไปต่างประเทศ

หน้าตาจะเป็นสมุดกระดาษเล่มเล็ก สีเหลือง
ที่หลังจากนี้เราอาจจะต้องพกไปไหนมาไหนบ่อย ๆ (โดยเฉพาะเมื่อออกนอกประเทศ)
เพื่อยืนยันว่าเราฉีดวัคซีนครบ 2 โดส ยังไงก็ทำความรู้จักกันไว้น้า

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการขอวัคซีนพาสปอร์ต💉

แบ่งออกเป็น 2 กรณีด้วยกัน

1.กรณีที่เรามาขอวัคซีนพาสปอร์ตด้วยตนเอง 
– หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
– บัตรประชาชน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
– เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
>> สามารถขอได้จากไลน์และแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม แล้วเลือกหัวข้อ “ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด -19 / Vaccine Covid-19 Certificate” เลยจ้า
– ค่าใช้จ่ายในการออกวัคซีนพาสปอร์ต จำนวน 50 บาท/เล่ม

2. กรณีที่เรามอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการให้แทน
ส่วนที่ 1 – สำหรับผู้มอบอำนาจ
– หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
– บัตรประชาชน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
– เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของประเทศไทย ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
– ค่าใช้จ่ายในการออกวัคซีนพาสปอร์ต จำนวน 50 บาท/เล่ม
ส่วนที่ 2 – สำหรับผู้รับมอบอำนาจ
– หนังสือมอบอำนาจ (ผู้มอบอำนาจ 1 คน ต่อ 1 ฉบับ)
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจได้ที่ >> http://vpassport.ddc.moph.go.th/fileupload1/form.pdf
– บัตรประชาชน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)

ขั้นตอนการขอวัคซีนพาสปอร์ต💉

1.ติดต่อนัดหมายหน่วยงานตามช่องทางที่กำหนด (จะอยู่ในรูปถัดไปจ้า)
2. รับบัตรคิว แล้วรอเจ้าหน้าที่เรียกคิว
3. ยื่นเอกสารส่วนที่ 1 (ผู้รับมอบอำนาจ ยื่นเอกสารส่วนที่ 2 เพิ่มด้วยน้า)
4. ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร
*หากเตรียมเอกสารมาไม่ครบ / ไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถออกวัคซีนพาสปอร์ตได้น้า*
5. เมื่อเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการออกวัคซีนพาสปอร์ตให้เรา
6. ลงลายมือชื่อ หน้า 3 ของเอกสารรับรองฯ
ในช่อง whose signature follows (ให้เหมือนกับหนังสือเดินทาง) และ ตอนล่างของใบเสร็จรับเงิน
7. เจ้าหน้าที่การเงินจะมอบวัคซีนพาสปอร์ตและใบเสร็จรับเงิน พร้อมหลักฐานตัวจริงคืนให้

เรียบร้อยแล้วจ้า !

สถานที่ขอวัคซีนพาสปอร์ต💉

1.คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี
– วัน – เวลาเปิดให้บริการ: ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 8.30 – 11.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.
– ติดต่อสอบถามได้ที่: โทร 02 590 3430, Email : tmcbamras@gmail.com

2.คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ
– วัน – เวลาเปิดให้บริการ: ตั้งแต่วันจันทร์- ศุกร์ (หยุดเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 13.00 – 15.00 น. เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าไว้เท่านั้น
– ติดต่อนัดหมายได้ที่: โทร 02 521 1668 หรือ กล่องข้อความเฟสบุ๊ค : ศูนย์บริการโรคในเขตเมือง
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

3. กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี
– วัน – เวลาเปิดให้บริการ : เฉพาะวันจันทร์และพุธ (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 09.00 – 12.00 น. เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าไว้เท่านั้น
– ติดต่อนัดหมายได้ที่ : โทร 02 590 3232, 3234-35, Email : travelhealth@ddc.mail.go.th


ขั้นตอนอาจจะยุ่งยากไปจากช่วงเวลาก่อนหน้าโควิด-19 ซักนิดนึง
แต่ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยทั้งกับตัวเราในการเดินทาง
และกับประเทศที่เราจะเข้า-ออกด้วยเช่นกันน้า
ใครที่กำลังมีแพลนจะออกเดินทางเร็ว ๆ นี้ นอกจากจะทำวัคซีนพาสปอร์ตแล้ว
ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยน้า

🙏
ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก

กรมควบคุมโรค

ส่วนใครที่กำลังแพลนไปต่างประเทศ และต้องทำวีซ่าด้วย อ่านต่อได้เลยที่
#ชี้เป้า แชร์ทริคขอวีซ่าให้ผ่านฉลุย✈️

author:

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save