#ชี้เป้า รวมแหล่งเรียนภาษาราคาน่าคบ พิกัด: มหาลัยจ้า

#ชี้เป้าลองของ #ชี้เป้าไลฟ์สไตล์ July 26, 2019

#ชี้เป้า รวมแหล่งเรียนภาษาราคาน่าคบ พิกัด: มหาลัยจ้า

❤️ ใครมีแพลนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม

ทั้งภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี และอื่น ๆ

สานฝันไปท่องโลกกว้าง Explore the world พูดคุยกับคนต่างชาติได้ไม่ติดขัด

หรือเพิ่มโอกาสในหน้าที่การงาน มาดูที่นี่ได้เลย

 

เรารวบรวมที่แหล่งเรียนภาษาที่จัดโดยมหาลัยมาให้

รับรองว่าข้อมูล เนื้อหา จัดเต็ม ที่สำคัญราคาคุ้มค่ามาก ๆ

เอ้า ลุยยย ~

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาษาที่เปิดสอน 

 • ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน, ไวยากรณ์อังกฤษ
 • ภาษาเมียนมา, ภาษาจีนกลาง, ภาษาญี่ปุ่น,
 • ภาษาบาลีมีชีวิต, ภาษาบาลีสู่มหาวิทยาลัย,
 • ภาษาฝรั่งเศส, ภาษารัสเซีย, ภาษาอิตาเลียน,
 • ภาษาสันสกฤตเรียบง่าย, ภาษาเมียนมา,
 • ภาษาสเปน, ภาษาฮินดีพื้นฐาน, ภาษาเกาหลี,
 • ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร, ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร,อ่านชาดกบาลี-นิทานสันสกฤต, อินโดนีเซียสำหรับธุรกิจ และ TOEIC

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาษาที่เปิดสอน 

 • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
 • การสนทนาภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานการเขียนอีเมล-พูดธุรกิจ
 • โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 • ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อสอบ TOEIC TOEFL IELTS TU-GET
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาจีนกลาง
 • ภาษาสเปน
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาเกาหลี

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาษาที่เปิดสอน 
 • TOEIC TOEFL ภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
 • การฟังภาษาอังกฤษ
 • การอ่านภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • TOEIC , TOEFL
 • ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาจีนกลาง
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาอินโดนิเซีย
 • ภาษาฟิลิปิโน
 • ภาษาพม่า
 • ภาษาเวียดนาม
 • ภาษาอาหรับ

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิชาภาษาที่เปิดสอน

 • TOEIC

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาษาที่เปิดสอน

 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอาหรับ
 • ภาษาจีนกลาง
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาอิตาเลียน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาสเปน
 • ภาษาเวียดนาม
 • ภาษารัสเซีย
 • ภาษากัมพูชา
 • ภาษาอินโดนีเซีย
 • ภาษาพม่า
 • ภาษาโปรตุเกส

author: