#ชี้เป้าต้องรู้ เมื่อเที่ยวบินดีเลย์ เราเรียกร้องอะไรได้บ้าง?

#ชี้เป้าไลฟ์สไตล์ May 14, 2018

#ชี้เป้าต้องรู้ เมื่อเที่ยวบินดีเลย์ เราเรียกร้องอะไรได้บ้าง?

เราเคยพูดถึงเทคนิคการเดินทางเผื่อเวลาการไปเช็คอินด้วยตัวเองมาแล้ว บทความนี้เรามาดูในกรณีที่สายการบินเป็นฝ่ายล่าช้ากันบ้างดีกว่า
หากสายการบินล่าช้า เราสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิชดเชยต่าง ๆ ได้ ตามที่กระทรวงคมนาคมกำหนดไว้ในประกาศเรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ
โดย #ชี้เป้า จะมาสรุปสั้น ๆ ง่าย ๆ ให้นำไปใช้ขอรับสิทธิ์ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงนะ
ตามประกาศจะแบ่งเลเวลการล่าช้าเป็นจำนวนชั่วโมง เริ่มตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป ดังนี้

ล่าช้าเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง

ชี้เป้าต้องรู้เมื่ิอเที่ยวบินดีเลย์FB-01
 
สิ่งที่สายการบินจะต้องจัดเตรียมให้เรามีดังนี้

 • จัดอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมของระยะเวลาที่รอคอยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • จัดอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร E-mail ตามความจำเป็นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • รับเงินคืนเต็มจำนวน หรือบางสายการบินจะให้เป็น Travel Voucher แทนค่าโดยสาร ส่วนนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะรับเป็น Travel Voucher หรือไม่รับแต่รับเงินคืนแทนได้

 

ล่าช้าเป็นเวลา 3-5 ชั่วโมง

ชี้เป้าต้องรู้เมื่ิอเที่ยวบินดีเลย์FB-02
 
สิ่งที่สายการบินจะต้องจัดเตรียมให้เรามีดังนี้

 • จัดอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมของระยะเวลาที่รอคอยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • จัดอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร E-mail ตามความจำเป็นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • เสนอให้ผู้โดยสารเลือกระหว่าง
  • คืนเงินเต็มจำนวน
  • เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากราคาเที่ยวบินต่ำกว่าที่เคยจ่ายไว้ ทางสายการบินจะต้องคืนเงินส่วนต่างให้
  • เดินทางด้วยการขนส่งทางอื่นโดยทางสายการบินต้องออกค่าโดยสารให้

 
 

ล่าช้าเป็นเวลา 5-6 ชั่วโมง

ชี้เป้าต้องรู้เมื่ิอเที่ยวบินดีเลย์FB-03
 
สิ่งที่สายการบินจะต้องจัดเตรียมให้เรามีดังนี้

 • จัดอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมของระยะเวลาที่รอคอยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • จัดอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร E-mail ตามความจำเป็นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 •  เสนอให้ผู้โดยสารเลือกระหว่าง
  • คืนเงินเต็มจำนวน
  • เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากราคาเที่ยวบินต่ำกว่าที่เคยจ่ายไว้ ทางสายการบินจะต้องคืนเงินส่วนต่างให้
  • เดินทางด้วยการขนส่งทางอื่นโดยทางสายการบินต้องออกค่าโดยสารให้
 • จ่ายค่าชดเชยเป็นจํานวน 600 บาทให้ทันทีก่อนจะออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง **ยกเว้นในกรณีที่การล่าช้าของเที่ยวบินนั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน**

 
 

ล่าช้าเป็นเวลา 6 ชั่วโมงขึ้นไป

ชี้เป้าต้องรู้เมื่ิอเที่ยวบินดีเลย์FB-04
 
สิ่งที่สายการบินจะต้องจัดเตรียมให้เรามีดังนี้

 • จัดอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมของระยะเวลาที่รอคอยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • จัดอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร E-mail ตามความจำเป็นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 •  เสนอให้ผู้โดยสารเลือกระหว่าง
  • คืนเงินเต็มจำนวน
  • เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากราคาเที่ยวบินต่ำกว่าที่เคยจ่ายไว้ ทางสายการบินจะต้องคืนเงินส่วนต่างให้
  • เดินทางด้วยการขนส่งทางอื่นโดยทางสายการบินต้องออกค่าโดยสารให้
 • จ่ายค่าชดเชยเป็นจํานวน 1,200 บาทให้ทันทีก่อนจะออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง ยกเว้น
  • ในกรณีที่การล่าช้าของเที่ยวบินนั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน
  • แจ้งยกเลิกเที่ยวบินให้ทราบก่อนกำหนดเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน
  • แจ้งยกเลิกเที่ยวบินให้ทราบก่อนกำหนดเดินทางไม่ถึง 3 วัน ในกรณีที่เที่ยวบินใหม่ออกเดินทางก่อนหรือหลังเวลาเดิมไม่เกิน 3 ชั่วโมง
 • จัดที่พักให้ผู้โดยสารตั้งแต่ 1 คืนขึ้นไป ในกรณีที่เที่ยวบินใหม่มีกำหนดเวลาล่าช้าจากเดิมเกินกว่า 1 วัน

 
มาดูแบบสรุปรวมในผังเดียวกันบ้างดีกว่า สรุปแล้วเราควรได้อะไรชดเชยบ้าง ตามนี้เลย!
ชี้เป้าต้องรู้เมื่ิอเที่ยวบินดีเลย์ALL
 

วิธีการขอเงินค่าโดยสารคืน

สามารถแจ้งท่าอากาศยาน บริเวณอาคารผู้โดยสาร (ห้องโดยสารอากาศยาน) และสํานักงานใหญ่ หรือสํานักงานสาขาของสายการบิน หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบินก็ได้ด้วยนะ
 
ต้องบอกก่อนว่า ทั้งหมดนี้เป็นสิทธิพื้นฐานที่ควรได้รับในกรณีที่เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ
เป็นสิทธิที่เราสามารถร้องขอได้เลย หากเกินกำหนดเวลาที่เราได้บอกไป
ซึ่งสำหรับใครที่ซื้อประกันการเดินทาง หรือสายการบินมีนโยบายอื่น ๆ อาจจะได้รับบริการที่ดีกว่านี้
ยังไงก็ตาม เที่ยวบินไม่ล่าช้าก็ดีสุดละเนอะ!
 
บทความที่เกี่ยวข้อง

#ชี้เป้า มือใหม่สนามบิน ไม่งง ไม่หลง ไม่สาย (ฉบับบินในประเทศ)

#ชี้เป้า เทคนิคเด็ด! จองตั๋วเครื่องบินให้ได้ราคาถูกสุดๆ

author: